HU | EN Látássérült nézet Normál nézet
 
Bodrogolaszi    
 
Kenézlõ    
 
Olaszliszka    
 
Sárazsadány    
 
Szegi    
 
Vajdácska    
 
Vámosújfalu    
 
 
ZÖLD KÖR    
 
ÉLETFA    

„Közösségi munkás és önkéntes koordinátor” (KÖZÖK) tréning

A projektbe bevont településekről min. 2-2 főt kiválasztunk, akik „Közösségi munkás és önkéntes koordinátor” (KÖZÖK) elnevezésű 96 órás tréningünkön vesznek részt, majd az adott kistelepülésen megkezdik a közösségfejlesztő tevékenységet, melynek során az aktív lakosokat felkutatják, közösségi beszélgetéseket szerveznek, és megteremtik az együttműködést a helyi önkormányzatok, civil és egyéb intézmények között.

A képzésen max. 15 fő vehet részt, alapvetően humán szakemberek, ill. helyi aktív lakosok, melynek során elméleti felkészítést kapnak (8 órában, közösségi munka technikákat 24 órában, önkéntes szervezést, motiválást 16 órában, munkaerőpiaci szituációs gyakorlatokat 8 órában, etikai tréninget 8 órában összesen 8 alkalommal kettős vezetéssel, melyet kiegészít terepgyakorlat 16 órában és terepfeldolgozás 16 órában), melynek során elsajátítják a közösségi munka és az önkéntes szervezés és -koordináció alapvető technikáit.

A tréningnek köszönhetően képessé válnak közösségi munkát végezni, lakosságot bevonni, együttműködéseket generálni, fenntartani egyének, csoportok és szervezetek között, önkénteseket toborozni és koordinálni az akcióterület településein. A tréningen szeretnénk minimum 12 fő közösségi munkást kiképezni, ezáltal nő a közösségi kezdeményezések és a közösségi folyamatba bekapcsolt lakosok száma, különösen a mélyszegénységben élők köréből.


Időpont: A tréning 2012 március-áprilisban fog megvalósulni.
Helyszín: -


Önszerveződés és önkéntes tevékenység fejlesztése (tréning)


Szakirányú (szociális) tanulmányokat folytató fiatal önkénteseket (12 fő), és a kistelepülések lakosai közül szomszédsági önkénteseket (12 fő) választunk ki és készítünk fel. Az önkéntes tréning 16 órás, a szomszédsági önkéntes tréning pedig 16 órás képzést nyújt. Továbbá az önkéntes koordinátoroknak negyedévente szakmai műhelyt tartunk. Az itt kiképzett önkéntesek aktívan részt vesznek majd a konzultációkban és tanácsadásokban.


Időpont:
Helyszín:
Önkéntes pont kiépítése településenként. Szomszédsági önkéntesek utánkövetése.


Szociális munkás szolgáltatásai

Célja az életvezetési technikák, ismeretek bővítése, az önellátás képességének javítása, a foglalkoztathatósági, tanulási és mobilitási készségek erősítése, fejlesztése. Célcsoportja a melyszegénységben élők, tartalma a megfelelő ismeretek és technikák átadása, képességfejlesztés. Hatására javulnak a mélyszegénységben élők meglévő szociális körülményeiből történő kitörés esélyei és munkaerő piaci kilátásai. A szolgáltatásokban partnerek: Zöld Kör - ÉLETFA, 2 családsegítő-gyermekjóléti szolgálat.
Tájékoztató előadások az önkéntességről.


Időpont: Ezek a szolgáltatások előre láthatólag 2012 januárjában indulnak, és a projekt végéig, 2014 májusáig elérhetőek lesznek.
Helyszín: A szolgáltatások az akcióterület összes településén igénybe vehetőek lesznek.

Szolgáltatások megnevezése:

  • Életvezetési technikák, ismeretek bővítése
  • Hivatali ügyintézés, tájékozódási készségek fejlesztése
  • A foglalkoztathatósági, tanulási és mobilitási készségek fejlesztése
  • Adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadás
  • Kommunikációs készségek javítása
  • Higiénia tanácsadás


Partnerségi fórumok tartása

A településszintű folyamat információinak feldolgozása, együttműködés az aktív lakosokkal, információáramlás biztosítása, a fejlesztési elképzelések kidolgozásában részvétel, a mélyszegénységben élők számára szolgáltatások tervezése, részvétel a cselekvési terv kidolgozásában.

Célja a településeken megtalálható önkormányzat, civil szervezetek, intézmények közötti együttműködés a közösségi folyamat támogatására, a mélyszegénységben élők és a lakosság javaslatainak településszintű megfogalmazása. A társadalmi szereplők/szervezetek továbbá az egyházak és az önkormányzatok, önkormányzati és állami intézmények, humán szolgáltatók, segítő és fejlesztő szervezetek közötti kapcsolati szálak erősítése. A kisebbségi, illetve a cigány szervezetek, cigány közösségi kezdeményezések valamint a többségi intézmények közötti együttműködés javítása. Az akcióterület településeinek formális bekapcsolása a kistérségek fejlesztési intézményrendszerbe, érdekérvényesítés és érdekképviseleti tevékenység.

Célcsoport: önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények, egyházak, kisebbségi, illetve cigány szervezetek. Hatása: új kezdeményezések létrejötte, új szolgáltatások bevezetése, hozzájárulás a kistérségi stratégia aktualizálásához. A projekt során legalább 28 partnerségi fórumot szeretnénk tartani településenként, tehát összesen 168 fórumot, és ennek nyomán fejlesztési javaslatok kerülnek megfogalmazásra.


Időpont: A fórumok 2012 februárjától kezdve havonta, majd 2012 júliusától kéthavonta, a projekt végéig lesznek megtartva.
Helyszín: Az akcióterület összes településén.

Civil érdekérvényesítés fejlesztése-tréning

Érdekképviseleti technikák elsajátítása, együttműködés, partnerség fejlesztése.

Célja a társadalmi kapcsolódások, civil kezdeményezések megerősítése, a társadalmi szereplők/szervezetek közötti együttműködések ösztönzése, valamint az akcióterületen mélyszegénységben élők érdekeinek megjelenítése és hatékony képviselete a helyi tervezési, fejlesztési, döntési folyamatokban.

Célcsoport: helyi közösségi formális és informális szervezetek képviselői. A tréning eredményeképpen 15 résztvevővel, a mélyszegénységben élők érdekképviseleti hatékonysága nő, sikerül fejlesztési elképzeléseiket elfogadtatni a települési önkormányzattal, kistérségi társulásokkal.


Időpont: A tréning várhatóan 2012 április-májusban valósul meg.
Helyszín: Az akcióterület egyik településén fog megvalósulni.

Számítógép-kezelő képességfejlesztés

10 alkalommal 15 fő részére.
Időpont: 2012 december, február, április; 2012 szeptember, december; 2013 június, szeptember, december; 2014 március.
Helyszín: -

Közösségi vállalkozás és szociális gazdaság tréning

A szociális gazdaságot a közösségi-, önkéntes- és szociális vállalkozási szektor gazdasági aktivitása jelenti. A gazdasági aktivitás foglalkoztatást, pénzügyi tranzakciókat, vagyongazdálkodást, nyugdíjügyeket, kereskedelmet stb. jelent. A szociális gazdaságot általában az új és innovatív megoldások megvalósításának igénye fejleszti saját tevékenységi területükön (legyen az társadalmi, gazdasági vagy környezeti jellegű) illetve tagjaik és ügyfeleik olyan igényeinek sikeres kielégítése vezérli, amelyeket a magán- és a közszféra egyaránt elégtelenül, vagy egyáltalán nem kezel.

Általános nézet, hogy non-profit céljainak elérése érdekében alkalmazott megoldásaival a szociális gazdaság határozott és értékes szerepet játszik egy erős, fenntartható, virágzó és befogadó társadalom felépítésében.
A tréninget magyar és holland trénerrel fogjuk megtartani, összesen 68 órás a képzés 12 fő részvételével.


Időpont: Várhatóan 2012 novemberében fog megvalósulni a képzés.
Helyszín: -

Közösségi rendezvények, gyermekfoglalkozások, prevenciós programok, egészségügyi szűrő alkalmak

Célja a mélyszegénységben élők bekapcsolása a település közösségi életébe, előítélet és konfliktus oldás, egészségi állapot romlásának megakadályozása, az önkéntesség, a közösségi vállalkozás, a környezetvédelem és a zöld gazdaság eszméjének és lehetőségeinek népszerűsítése, tudatosítása. A rendezvényszervezés a célcsoport (mélyszegénységben élők) bevonásával és aktív részvételével, az önkéntesség terjesztésével valósul meg.


Időpont: A programok 2012 január és március között, valamint 2012 szeptember és december között valósulnak meg.
Helyszín: az akcióterület 7 településén

Szomszédsági napok

A szomszédsági napok 7 alkalommal valósul meg, célja a mélyszegénységben élők bekapcsolása a település közösségi életébe, előítélet és konfliktusoldás, a közösségi vállalkozás lehetőségeinek népszerűsítése, közösségi programokkal színesítve.
Időpont: 2012 január- február- március és 2012 szeptember- október- november- december hónapokban
Helyszín: az akcióterület 7 településén

Látóutak

6 Látó utat szervezünk (ezek közül lesznek 1 és 2 napos utak is) melynek célja a mélyszegénységben élők, az aktív lakosok megismertetése más helyeken jól működő modellekkel, továbbá szakmai, kommunikációs és kapcsolatépítési ismeretek bővítése, képességfejlesztés az önkormányzati/kisebbségi önkormányzati vezetők, képviselőtestületi tagok és önkormányzati alkalmazottak, humán közszolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetői és alkalmazottai, civil szervezetek, egyházak képviselői számára.

Időpont: 2012 április, október, december; 2013 április, november; 2014 május.
Helyszín: változó
További információ: projektstáb, közösségi munkások, szomszédsági önkéntesek

Mediáció tréning

A tréning célja, hogy helyben (az akcióterületen) legyen legalább 5 fő, mediációs módszert alkalmazó szakember. A tréning során humán szakembereket képeznénk ki. A képzés során a résztvevők megismerhetik a mediáció fogalmát, alkalmazásának területeit, módszereit. A mediáció hatására az ellentétek, feszültségek, konfliktusok oldódnak az akcióterületi településeken. A képzéssel azt szeretnénk elérni, hogy a 7 fő kiképzett mediátor, a tréninget követően számos mediációs ülést bonyolítson le az akcióterület településein.

Időpont: 2012 március- április
Helyszín: még nincs

Mediációs szolgáltatás

A szolgáltatás célja a konfliktuskezelés. Célcsoportja a mélyszegénységben élők, települési lakosság. A szolgáltatás módja, hogy rendszeresen, ülések segítségével megegyezés keresése, kompromisszum kialakítása. A szolgáltatás elősegíti a konfliktusok megoldását és a feszültségcsökkentést.

Időpont: 2012 január és 2013 május között elérhető
Helyszín: az akcióterület 7 településén

Szakmai műhelyek

Információcsere, elemzés, új megközelítések, módszerek elsajátítása. Ennek során összesen 26 műhely-alkalom valósul meg. A projektben résztvevő helyi szakemberek, együttműködők számára szakmai támogatás, konzultáció és módszertani tapasztalatcsere biztosítása.

Célja: A projektben résztvevő helyi szakemberek számára szakmai támogatás, fejlesztés, közösségi folyamat szakmai támogatása. Célcsoport: humán szakemberek, KÖZÖK tréningen részt vettek. Hatása: minőségi szakmai munka, szakmai stabilitás. Eredmények: 26 szakmai műhely alkalom létrejön, melyek nyomán nő a szakemberek hatékonysága.

Időpont: 2012 márciusától a projekt végéig havonta egyszer
Helyszín: egy kiválasztott településen

Szupervízió, esetmegbeszélés

Egyéni és kiscsoportos szupervíziós üléseken külső szupervízor segítségével szakmai és a személyi kompetencia fejlesztés történik, szakmai interakcióra, az együttműködés és a kommunikáció problémáira és konfliktusaira reflektáló, a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló, és azokhoz visszacsatoló, szabályozott tanácsadási folyamat.

A szupervízió célja a projektben résztvevő szakemberek számára személyiségfejlesztés, kiégés megakadályozása, saját mentálhigiénéjének karbantartása. Az esetmegbeszélés célja a segítő tevékenység tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák „teamben” való megbeszélése, illetve, a team segítséget adjon az esethozó személyes érzelmeinek a megértéséhez, az adott probléma kreatív megoldásához.

Célcsoport: a projektben dolgozó humán szakemberek. Az esetmegbeszélés esetében a segítő és kliense közötti kapcsolat, a személyes problémák, az érzelmi-indulati tényezők teamben megbeszélése, a segítő felgyülemlett indulatainak kezelése. A „több szem többet lát” elv alapján ugyanazon problémát más-más szemszögből megközelítve látja át az esetet, a probléma megoldásához új ötletekkel gazdagodik. A segítő ismerteti az esetet, majd a team új alternatívákat adhat a továbblépésre. Értékelik a problémamegoldó folyamatot, megbeszélik a sikeresség/sikertelenség okait, a nehézségeket, kudarcokat, eredményeket.

Hatása: minőségi munka, mentális stabilitás. Eredmények: 26 szupervíziós ill. esetmegbeszélő alkalom felváltva létrejön, melyek nyomán nő a szakmai munkatársak hatékonysága, a szakmai munka minősége.
Időpont: 2012 márciustól a projekt végéig havonta egyszer
Helyszín: egy kiválasztott településen.


A weboldal a "Bodrog-menti felzárkóztató program" (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0021) projekt keretében,
a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. kivitelezésében valósult meg.